🔴 آگهی ویژه در سایت پربازدید کالانما www.kalanama.com 
مزایای حضور شما در کالانما:
 • کلیک و بازدید بالا
 • پشتیبانی فنی رایگان
 • فروش اینترنتی مستقیم
 • ثبت اطلاعات تماس کامل
 • لینک به کانال و اینستاگرام
 • ثبت رزومه های شما در لید تجاری
 • کلمات کلیدی شما در سرچ Google
 • لینک به سایت شما بصورت مستقیم
 • حضور در سایت کاملا تجاری کالانما
 • حضور در کنار برندهای معتبر همه شاخه ها
 • گذاشتن فرم نظرات و پیشنهادات آگهی ویژه
آگهی ویژه 1 ماهه > صفحه اصلی کالانما > 50.000 تومان
آگهی ویژه 3 ماهه > صفحه اصلی کالانما > 120.000 تومان > 30.000 تومان تخفیف
آگهی ویژه 6 ماهه > صفحه اصلی کالانما > 300.000 تومان >  50.000 تومان تخفیف
آگهی ویژه 12 ماهه > صفحه اصلی کالانما > 600.000 تومان – 100.000 تومان تخفیف

Web: www.kalanama.com         Email: info@kalanama.com