• آگهی ویژه پیشانی ماهیانه         150/000 تومان  { 6 ماهه 10 درصد تخفیف}   { 1 ساله 20 درصد تخفیف ویژه}
  • آگهی ویژه 7 چشمه ماهیانه        80/000 تومان    { 6 ماهه 10 درصد تخفیف}  { 1 ساله 20 درصد تخفیف ویژه}
  • آگهی بصورت 6 چشمه ماهیانه   60/000 تومان    { 6 ماهه 8 درصد تخفیف}     { 1 ساله 18 درصد تخفیف ویژه}
  • آگهی بصورت 5 چشمه ماهیانه   50/000 تومان    { 6 ماهه 5 درصد تخفیف}     { 1 ساله 12 درصد تخفیف ویژه}

((( کالانما، کاتالوگ اینترنتی شما )))

تماس جهت آگهی: 09125974155