آگهی ویژه پیشانی صفحه اصلی ماهیانه         150/000 تومان  { 6 ماهه 5 درصد تخفیف }   { 1 ساله 10 درصد تخفیف ویژه}

 

آگهی ویژه بصورت 7 چشمه ماهیانه  80/000 تومان    { 6 ماهه بدون تخفیف }  { 1 ساله 5 درصد تخفیف ویژه} 

آگهی بصورت 6 چشمه ماهیانه   50/000 تومان    { 6 ماهه بدون تخفیف }     { 1 ساله 5 درصد تخفیف ویژه} 

آگهی بصورت 5 چشمه ماهیانه   40/000 تومان    { 6 ماهه بدون تخفیف }     { 1 ساله 5 درصد تخفیف ویژه}

آگهی بصورت 4 چشمه ماهیانه   30/000 تومان    { 6 ماهه بدون تخفیف }     { 1 ساله 5 درصد تخفیف ویژه}

آگهی بصورت 3 چشمه ماهیانه   20/000 تومان    { 6 ماهه بدون تخفیف }     { 1 ساله 5 درصد تخفیف ویژه}

 

((( کالانما، کاتالوگ اینترنتی شما ))) 

تماس جهت آگهی: 09125974155

video bokep indonesia informasiku