🔴 آگهی ویژه در سایت پربازدید کالانما www.kalanama.com 
مزایای حضور شما در کالانما:
کلیک و بازدید بالا
پشتیبانی فنی رایگان
فروش اینترنتی مستقیم
ثبت اطلاعات تماس کامل
لینک به کانال و اینستاگرام
ثبت رزومه های شما در لید تجاری
کلمات کلیدی شما در سرچ Google
لینک به سایت شما بصورت مستقیم
حضور در سایت کاملا تجاری کالانما
حضور در کنار برندهای معتبر همه شاخه ها
گذاشتن فرم نظرات و پیشنهادات آگهی ویژه
هزینه ماهیانه آگهی ویژه صفحه اصلی کالانما: 80.000 تومان
هزینه 3 ماهه آگهی ویژه صفحه اصلی کالانما : 200.000 تومان – 40.000 تومان تخفیف
هزینه 6 ماهه آگهی ویژهصفحه اصلی کالانما : 350.000 تومان – 130.000 تومان تخفیف
هزینه 1 ساله آگهی ویژه صفحه اصلی کالانما : 600.000 تومان – 360.000 تومان تخفیف ویژه

Web: www.kalanama.com         Email: info@kalanama.com