دفتر برنامه نویسی: تهران، میدان هفت تیر، کوچه بهارمستیان، برج مهرگان

دفتر پشتیبانی و فنی: پیچ شمیران، خیابان بهار، برج تجاری بهار، طبقه اول تجاری

مدیریت پشتیبانی تلفن: 77615225 مهندس محمد محسنی

دفتر بازار: 55813501 – 09125974155 مهندس سید محمد حسین آقامیری

Web: www.kalanama.com         Email: info@kalanama.com